logo
Shandong Rope Net Machinery Co., Ltd.
Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
Sản Phẩm chính: Máy đùn, Làm Dây Máy, Vòng Máy Twister, PP Quay Máy, 2 cho 1 Spool & Bóng Cuộn